Làm gương

“Lời nói sẽ có ‘sức nặng’ hơn khi tôi sống đúng theo những gì mình nói.”

lam-guong

Tình huống
Mọi người thường không lắng nghe tôi khi tôi sửa sai hay đề nghị họ. Dù có nói bằng cả tình yêu thương thì dường như cũng không có tác dụng.
Tôi đã thất bại trong việc làm cho người khác hiểu. Tôi thấy cần phải... nhiều lời hơn để giải thích rõ ràng.

Giải pháp
Để mỗi lời nói của tôi có “trọng lượng” hơn, bản thân tôi cần phải sống đúng theo những gì tôi nói.
Trước tiên tôi phải áp dụng cho chính mình, trở thành tấm gương trước người khác, và rồi những lời tôi nói sẽ có tác động như mong muốn đến họ.

Tôi sẽ đạt được kết quả như ý nguyện với ít lời hơn. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét